Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 


Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


Selektywna zbiórka odpadów z uwzględnieniem wyzwań związanych ze zmianami w polityce odpadowej UE i konsekwencją wprowadzania idei gospodarki o obiegu zamkniętym to najważniejsze tematy zbliżającej się konferencji "Nowe prawo ochrony środowiska", która będzie miała miejsce w dniach 24-25 stycznia 2017 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie.


Idea circular economy zakłada utrzymanie wartości materiałów i energii używanych w produktach w całym łańcuchu wartości przez optymalny czas, a zatem efektywne wykorzystanie zasobów na wszystkich etapach życia produktu (odpady – jeżeli już powstaną – są traktowane jako potencjalne surowce). Należy też dążyć do pobudzenia rynku surowców wtórnych i zapotrzebowania na surowce pochodzące z recyklingu dzięki zastosowaniu zachęt ekonomicznych i opracowaniu kryteriów utraty statusu odpadów. Więcej ...Źródło: www.abrys.pl 17.01.2017

W Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej rozpoczęła się kontrola prowadzona przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu. Jej przeprowadzenie wiąże się ściśle z licznie pojawiającymi się doniesieniami dotyczącymi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w aglomeracji poznańskiej. Ma także ocenić prawidłowość postępowania przy wyborze metody i formy termicznego przekształcania odpadów.


Wybudowana w Poznaniu i uruchomiona w zeszłym roku spalarnia śmieci powstała jako inwestycja realizowana w ramach formuły PPP jest częścią utworzonego w 2010 roku przez samorządy miasta Poznania i kilkunastu okolicznych gmin Związku Międzygminnego. System gospodarowania odpadami komunalnymi został wdrożony i funkcjonuje obejmując swoim zasięgiem 726 tys. mieszkańców, którzy dostarczają do spalarni około 290 tys ton odpadów komunalnych rocznie. Przedmiotem kontroli jest ocena właściwego gospodarowania i wydatkowania środków publicznych.Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 13.01.2017


Wśród licznych działań, które wspiera Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczając środki z unijnego POIiŚ są działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Polsce. Środki w wysokości około 10 mld zł, na które składają się zarówno pieniądze unijne jak i krajowe, są dostępne w ramach działań i programów priorytetowych. Jedną z form wsparcia jest powołany program "Region".
 

Program ma umożliwić samorządom podjęcie skutecznych działań na rzecz walki z niską emisją, która w ostatnim czasie staje się bardzo istotnym - ze względów zagrożenia zdrowia - problemem do rozwiązania. Likwidacja i ograniczenie niskiej emisji jest jednym z priorytetów NFOŚiGW. W ramach działań i współpracy z samorządami utworzono specjalny system wsparcia doradczego, które umożliwi lokalnym społecznościom zapoznanie się z możliwościami działania na rzecz poprawy jakości powietrza właśnie ale także z działaniami zmierzającymi do podniesienia efektywności energetycznej czy oszczędzania energii.Źródło: na podstawie CHROŃMY KLIMAT 11.01.2017

Na początku ubiegłego roku w projektach wojewódzkich planów gospodarki odpadami i planów inwestycyjnych samorządy wpisały do realizacji budowę 71 spalarni odpadów. Ich liczba wynika stąd, iż w nowej perspektywie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Polska ma do wydania dużą ilość pieniędzy. Bardzo często planowano inwestycje dokonując przeszacowania mocy obiektów.  


Zdaniem wiceministra środowiska nie można zgodzić się na taką ilość spalarni ze względu na fakt zapisów krajowego planu określających, że spalaniu może podlegać tylko 30 proc. odpadów. Tak więc liczba 71 spalarni jest przesadzona a ich zapotrzebowanie na odpady jest przewymiarowane. Wstępne projekty planów wojewódzkich zostały zweryfikowane. Jeśli spalarnie znajdują się nadal w planie to samorządy będą musiały wziąć na siebie odpowiedzialność za zgodę na ich budowę. W tej chwili musimy myśleć o realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym i w związku z tym zmniejszyć ilość planowanych obiektów. W dalszym ciągu jednak o podziale środków decyduje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 10.01.2017W dniach 18-19 stycznia 2017 r. odbędzie się w Airport Hotel Okęcie w Warszawie XI edycja konferencji pt. "Nowe prawo ochrony środowiska". Celem konferencji jest omówienie bieżących zagadnień dotyczących zmian prawnych i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw w kontekście oddziaływania na środowisko oraz wzajemnych relacji ukształtowanych przez nowe rozwiązania.


Konferencja, po okresie przerwy powraca z bogatym programem merytorycznym wynikającym z dokonującej się transformacji prawa ochrony środowiska. Szczególne emocje budzi zapowiadająca się rewolucja prawa wodnego. Ustawa ta przewiduje nie tylko szereg zmian, ale też zupełnie nowe rozwiązania na polskim rynku, o których warto wiedzieć. Omówione zostaną również tematy szeroko rozumianej gospodarki odpadami w związku z wejściem w życie rozporządzenia o standardach selektywnej zbiórki  oraz przyszłości przedsiębiorstw komunalnych. Więcej ...Źródło: www.abrys.pl 11.01.2017

 
 
 
 
 
 
 

 

Smart Metropolia 2016
Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2017


Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu